9000 m2 de jardi per respirar tranquilitat

Nota legal

En compliment de l’article 10 de la llei del 34/2002, de l’11 de juliol de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que hotelgarbi.com es un domini de l’empresa HOTEL GARBI nom societat HEPASA amb domicili social a la Plaça Nova, 2 17200 Palafrugell, Girona amb telèfon +34 972 61 40 40 i fax +34 972 61 58 03 i correu electrònic info@hotelgarbi.com.

La Societat Hepasa, amb CIF: A-17055682, figura inscrita al Registre Mercantil de Girona, tom 311, llibre 224, foli 58, fulla 4106.

La totalitat del contingut d’aquest lloc web, així com els noms comercials, marques, logotips, textos, fotografies, dissenys, referències de productes o altres elements, així com l’estructura del lloc web, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels continguts, estan afectats pels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la llei, drets que els usuaris de la web han de respectar.

HOTEL GARBÍ els exhibeix amb la finalitat de fer publicitat dels seus serveis i únicament poden ser utilitzat amb aquesta finalitat i citen sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícit la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per a qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de HOTEL GARBÍ.

L’usuari d’aquest lloc web pot accedir per compta i iniciativa pròpia. HOTEL GARBÍ no es responsabilitza d’errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. HOTEL GARBÍ actua de bona fe, però podria ser que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del llow web ho consulti. En aquest lloc HOTEL GARBÍ manifesta que les referències dels preus i serveis que es presenten a hotelgarbi.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular del lloc la confirmació de l’acceptació d’una reserva.

HOTEL GARBÍ no podrà ser considerat responsable per cap dany derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni per cap actuació realitzada sobre la base de la informació que en la mateixa s’hi facilita.

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, HOTEL GARBÍ informa que les dades personals recollides en aquest lloc web seran tractades amb el màxim grau de confidencialitat.

En relació a los dades recollides en base al formulari de la pàgina Informació/reserves, únicament seran utilitzades per a gestionar els serveis sol·licitats per els titulars i per a atendre, si s’escau, les seves peticions d’informació. Amb aquestes finalitats s’incorporen els fitxers de l’HOTEL GARBI i de la societat HEPASA declarats a l’Agència espanyola de Protecció de Dades, i seran tractats d’acord amb la normativa de protecció de dades i sempre amb garantia del dret a la intimitat dels clients. En cap cas seran cedits a tercers sense el consentiment previ de l’interessat, excepte en els casos previstos legalment.    

HOTEL GARBI informa que els titulars de les dades poden dirigir-se a les direccions i referències que figuren a l’inici d’aquest Avís Legal per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació. Queda autoritzat l’establiment d’enllaços (links) amb aquest lloc sempre que es realitzin amb la pàgina d’inici i s’informi prèviament a HOTEL GARBÍ de la seva realització. L’enllaç podrà efectuar-se utilitzant la URL i/o el nom de l’empresa, però no els logotips i dissenys gràfics d’HOTEL GARBÍ. No s’autoritzen presentacions del contingut d’aquest lloc en finestra o marc aliè a HOTEL GARBÍ (framing).