NOVA DATA APERTURA DE L'HOTEL
Si el Covid-19 ho permet l'hotel abrirá properament

Cicloturisme per l’Empordà

El Baix Empordà compta amb una àmplia xarxa de camins senyalitzats, pensats per a la pràctica del cicloturisme. És possible recórrer tota la comarca en bicicleta per camins públics aptes per a circular en bicicleta, degut a la baixa intensitat de tràfic. Existeixen mapes creats pel Consell Comarcal del Baix Empordà, com el Mapa promocional de la xarxa de cicloturisme, que mostren tant el recorregut de la xarxa com els seus principals punts d’interès, de manera que el cicloturista pot confeccionar-se el seu propi itinerari en funció dels seus gustos, característiques i necessitats